Bạn có thể mở rộng, thu nhỏ, đẩy, kéo, và sắp xếp lại các cửa sổ theo ý bạn thích. Khi lần đầu tiên bạn mở một cửa sổ, nó có thể chưa chiếm đầy màn hình.

Nếu vậy, bạn có thể phóng lớn tối đa cửa sổ để làm cho nó lớn hơn. Nếu bạn cần một cửa sổ nhỏ hơn, bạn có thể thể phục hồi nó trở về kích cỡ trước đó của nó. Nếu bạn thu nhỏ cửa sổ đến kích cỡ bằng một nút nhỏ, bạn cũng có thể thực hiện được điều đó.

1. Phóng lớn tối đa các cửa sổ

Nếu bạn muốn có thêm chỗ để làm việc, bạn có thể mở rộng càng nhiều càng tốt bằng cách nhấp vào nút Maximize của nó, nút này có dạng giống như dạng một cửa sổ nhỏ của một thanh tiêu đề nằm ngang ở phía trên cùng. Việc phóng lớn tối đa cửa sổ trình ứng dụng sẽ làm cho nó chiếm toàn bộ màn hình.

2. Phục hồi các cửa sổ

Sau khi bạn phóng lớn một cửa sổ, nút Maximize được thay thế bằng nút Restore, nút chứa hai cửa sổ chồng lên nhau. Việc nhấp vào nút này sẽ phục hồi cửa sổ trở về kích cỡ của nó – nghĩa là kích cỡ của nó trước khi bạn phóng lớn nó.

3. Thu nhỏ các cửa sổ

Để thu nhỏ một cửa sổ, nhấp vào nút Minimize của nó. Đây là nút nằm ở bên trái của nút Maximize/Restore, nút đó có dạng giống như một dấu gạch nhỏ.

Phóng lớn và thu nhỏ các cửa sổ trong hệ thống Windows

4. Phục hồi một tài liệu hay một trình ứng dụng đã được thu nhỏ

Khi thu nhỏ một cửa sổ trình ứng dụng, nỏ biến mất khỏi màn hình, nhưng nút tác vụ của nó còn nằm trên thanh tác vụ. Bạn có thể phục hồi cửa sổ vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp một lần vào nút tác vụ này. Bạn có thể thu nhỏ nó thêm lần nữa bằng cách nhấp vào nút tác vụ của nó lần thứ hai. Trong một số chương trình, bạn chỉ có thể thu nhỏ một tài liệu, trong khi vẫn để cửa sổ trình ứng dụng trên màn hình. Khi bạn thực hiện điều này, tài liệu được thu nhỏ trở thành một hộp nhỏ nằm ở góc phía bên trái của cửa sổ trình ứng dụng.

5. Quản lý nền màn hình

Việc thu nhỏ một cửa sổ giống như là việc đặt nó trên một góc của bàn làm việc. Bạn không hoàn toàn đặt nó ra ngoài mà bạn chỉ di chuyển nó ra khỏi vị trí của bạn để bạn có thể trở lại nó sau này. Nói một cách kỹ thuật hơn, khi bạn thu nhỏ một cửa sổ, thì có nghĩa là bạn thu nhỏ nó trên màn hình nhưng để nó trong bộ nhớ.

Ghi chú:

Khi các cửa sổ tài liệu được phóng lớn

Khi bạn phóng lớn một cửa sổ tài liệu, thanh tiêu đề của nó kết hợp với thanh tiêu đề của cửa sổ trình ứng dụng, và tiêu đề phản ánh trên của chương trình và tên tài liệu. Bạn cũng có thể có hai bộ biểu tượng menu Control và hai nút định kích cỡ, mà chúng có thể làm cho bạn bối rối. Biểu tượng menu Control và nút định kích cỡ nằm ở góc cuối đối diện với thanh tiêu đề ảnh hưởng đến cửa sổ trình ứng dụng. Các nút nằm ở hàng kế tiếp, bên trái và bên phải của thanh menu, điều khiển cửa sổ tài liệu. Trong nhiều trình ứng dụng, các của sổ tài liệu được phóng lớn tối đa theo mặc đinh.

Một cách khác để phóng lớn tối đa và phục hồi các cửa sổ

Một cách khác để phóng lớn tối đa và phục hồi các cửa sổ là bằng cách nhấp đúp vào các thanh tiêu đề của chúng. Nếu cửa sổ không được phóng lớn tối đa, việc nhấp đúp vào thanh tiêu đề ở sẽ mở rộng nó ra toàn màn hình; nếu nó được phóng lớn tối đa, việc nhấp đúp thanh tiêu đề sẽ phục hồi trở lại kích cỡ trước đó. Bạn phải nhấp đúp trong trường này, bất kể bạn có bật chế độ nhấp đúp hay không.