Bạn có thể zip và unzip các file mà không cần phải thoát Explorer, bạn cũng cỏ thể mở các archive bằng cách rê chúng khỏi Explorer và đưa vào một cửa sổ WinZip.

1. Hộp thoại Explorer Configuration

Hộp thoại này được hiển thị lúc bạn chọn Explorer Configuration từ menu Options của WinZip. Các mục chọn lựa sau đây có sẵn:

  • Hộp kiểm Associate WinZip With Archives xác định cho biết bạn sẽ có thể nhấp đúp lên các archive trong Explorer để mở chúng. Nếu tùy chọn này được kiểm, thì các phần mở rộng sau đây sẽ được liên kết với WinZip: ZIP, LZH, ARJ, ARC, TAR, TGZ, TAZ, GZ, z, uu, UUE, XXE, B64, HQX và BHX. Nếu tùy chọn này không được kiểm, WinZip sẽ bảo đảm rằng nó không được liên kết với các phần ít mở rộng này.
  • Hộp kiểm Explorer Shell Extension xác định cho biết menu ngữ cảnh WinZip Explorer cỏ hoạt động hay không và cho biết bạn có thể sử dụng tính năng rê và nhả để zip và unzip mà không cần thoát Explorer.
  • Hộp kiểm Non-Cascaded WinZip Context Menu items điều khiển để cho biết các hạng mục của menu ngữ cảnh WinZip Explorer có được hiển thị trong menu ngữ cảnh chính hay trên một menu con.
  • Hộp kiểm Display Icons on Context Menus xác định cho biết một biểu tượng Winzip nhỏ có được hiển thị phía bên phải của hạng mục menu ngữ cảnh WinZip Explorer hay không.
  • Nếu hộp kiểm Add WinZip to start Menu được chọn, WinZip tự động được bổ sung vào menu Taskbar Start. Nếu khống kiểm tùy chọn này thì bạn sẽ xóa WinZip khỏi menu start.
  • Nếu hộp kiểm Add WinZip to Desktop được chọn, thì một biểu tượng tắt dành cho WinZip được bổ sung vào desktop. Việc hủy chọn tùy chọn này sẽ xóa biểu tượng tắt WinZip khỏi desktop.

Tìm hiểu về giao diện Explorer

2. Hộp thoại Explorer Add

Hộp thoại Explorer Add được hiển thị lúc bạn sử dụng hạng mục Add Files To Zip trong menu ngữ cảnh của Explorer.

Hộp thoại này cho bạn thay đổi tên của archive và mở theo một trong hai cách:

  • Gõ nhập tên của archive trong trường chỉnh sửa Add to Archive.
  • Nhấp lên các nút New … hoặc Open… để kích hoạt các hộp thoại New and Open chuẩn.

Những biểu tượng tắt này cung cấp một cách nhanh chóng để bạn bổ sung các file và archive khác nhau mà không cần phải thông qua menu xổ xuống File.

3. Hộp thoại Favorite Zip Folders

Hộp thoại Favorite Zip Folders tổ chức việc tải và tổ chức tất cả các file Zip khác thành một danh sách thuận lợi được phân loại theo ngày tháng nhằm giúp bạn dễ dàng tìm vị trí các file Zip bất kể gốc của chúng xuất phát từ nơi đâu hoặc nơi mà chúng đã được lưu giữ. Ví dụ theo mặc định CompuServe tải vào folder c:\cserve\download, trong khi AOL tải vào folder c:\aol\download. Không giống như hộp thoại File>Open Archive, hộp thoại Favorite Zip Folders xử lý nội dung của nhiều folder y hệt như chúng là một folder. Lần đầu tiên khi bạn kích hoạt hộp thoại Favorite Zip Folers, nó tự động tìm trên máy tính của bạn các folder đang chứa hoặc giống như đang chứa các file Zip. Bạn có thể dễ dàng bổ sung và xóa bỏ các folder khỏi danh sách của “Favorite Zip Folders” bằng cách sử dụng nút Options.

Nhấp nút “Favorite” trên thanh công cụ hoặc chọn “Favorite Zip Folders” từ menu xổ xuống File để kích hoạt tính năng này.