Khi cần đi dây mạng, bạn có hai lựa chọn. Bạn có thể chọn mua cáp đã được làm sẵn hay tự chạy dày cáp trên số lượng dây mạng và đầu nối. 

Xây dựng hệ cáp xoắn đôi của bạn

 • Bạn nên tự đi dây cáp xoắn đôi nếu.
 • Có kế hoạch thực hiện nhiều hệ mạng.
 • Cần độ dài cáp dài hơn cáp làm sẵn tại quầy bán máy tính.
 • Muốn tạo ra cáp tiêu chuẩn lẫn cáp chéo.
 • Muốn chọn màu cáp.
 • Muốn kiểm soát tối đa chiều dài cáp.
 • Muốn tiết kiệm tiền.
 • Có thời gian để thực hiện.

Cáp xoắn

Tiêu chuẩn cáp xoắn đôi

Nếu muốn tự làm các cáp xoắn đôi (TP: twisted-pair), hãy biết chắc các cặp cáp phù hợp về mà màu của bất kỳ cáp hiện hữu nào hay mà màu của bất kỳ cáp có sẵn nào bạn muốn thêm vào hệ mạng. Do có tám dây trong cáp TP, nhiều kết hợp sai là có thể. Hiện có vài tiêu chuẩn cho hệ cáp UTP.

Lời khuyên:

Điều then chốt là nhất quán. Dùng cùng một sắp xếp cho tất cả cáp và chắc chắn bất kỳ ai đó làm việc trên hệ mạng của bạn cũng hiểu rõ sắp xếp này.

Một tiêu chuẩn chung là cấu hình AT&T 258A (cũng được gọi là EIA/TIA 568B). Bảng 1 liệt kê cặp dây dẫn và vị trí trong đầu nối RJ-45.

Bảng 1: Vị trí và cặp dây dẫn trong đầu nối RJ-45 của tiêu chuẩn AT&T 258A/EIA 568B

Cặp dây dẫn Dây dẫn được nối tới chân # Cặp dây dần được dùng cho
Trắng/xanh da trời và xanh da trời Trắng/xanh da trời – #5; xanh da trời – #4 Không được dùng*
Trắng/vàng cam và vàng cam Trắng/vàng cam – #1; Vàng cam – #2 Truyền
Trắng/xanh lá cây và xanh lá cây Trắng/xanh lá cây – #3; Xanh lá cây – #6 Nhận
Trắng/nâu và nâu Trắng/nâu – #7; Nâu – #8 Không được dùng*

*Cặp dây dẫn này không được dùng với 10BASE-Thay Fast Ethernet 100BASE-TX, nhưng bốn cặp dây dẫn này được dùng với tiêu chuẩn Fast Ethernet I00BASE-T4 và Gigabit Ethernet 1000BASE-TX.

Ghi chú:

Bạn cũng có thể gặp tiêu chuẩn EIA 568A tương tự. Nó đảo ngược vị trí của các cặp vàng cam và xanh lá cây.

Cáp chéo UTP

Cáp chéo, thay đổi dây dẫn tại một đầu cáp được dùng để kết nối hai máy tính (và chỉ hai) khi không có hub và switch, hay để kết nối một hub hay switch mà không cần một cổng truyền tín hiệu đến một hub hay switch khác. Sơ đồ chân ra cho một cáp chéo được thê hiện trong bảng 2. Sơ đồ chân ra này chỉ cho một đầu của cáp; đầu kia của cáp tương ứng với chân ra EIA 568B tiêu chuẩn.

Bảng 2: Vị trí và cặp dây dẫn trong đầu nối RJ-45 của sự thay đổi chéo trong tiêu chuẩn EIA 568B 

Dây dẫn Chân # Dây dẫn Chân #
Trắng/xanh da trời 5 Trắng/cam 3
Xanh da trời 4 Cam 6
Trắng/xanh lá cây 1 Trắng/nâu 7
Xanh lá cây 2 Nâu 8

Ghi chú:

Lưu ý là vấn có các sắp xếp dây dẫn khác, như là IEEE và USOC. Tổng cộng, tối thiểu tám tiêu chuẩn được chấp nhận cho kết nối cáp UTP và đầu nối RJ-45. 

Thực hiện việc đi cáp

Để thực hiện hệ cáp UTP cần một ít dụng cụ thường không tìm thấy trong hộp dụng cụ. Những mục này có thể thường không có sẵn, bạn phải mua riêng biệt từ những nhà sản xuất sản phẩm mạng. Những dụng cụ, vật tư sau để xây dựng cáp Ethernet:

 • Cáp UTP (Category 5 hay tốt hơn)
 • Đầu nối RJ-45
 • Thiết bị bóc dây
 • Dụng cụ bấm đầu RJ-45

Trước khi thực hiện cáp có chiều dài bất kỳ, bạn nên thực tập một cáp ngắn. Theo các bước sau để tạo ra cáp xoắn đôi của bạn:

1. Xác định chiều dài cáp UTP. Bạn nên cho chùng để thích hợp với việc di chuyển máy tính và tránh nguồn nhiễu mạnh. Nhớ giữ chiều dài tối đa cho cáp UTP là 100 mét.

2. Lấy chiều dài cáp thích hợp.

3. Cắt gọn cáp khỏi thùng cáp.

4. Dùng thiết bị bóc dây để chỉ bóc lớp vỏ cáp, để lộ ra các dây dẫn; bạn sẽ cần quay dây khoảng một phần tư vòng để tháo bỏ hết lớp vỏ. Nếu quay nhiều, bạn sẽ làm hại các dây dẫn bên trong cáp.

5. Kiểm tra vết khía lớp vỏ bên ngoài và các dây dẫn bên trong; điều chỉnh dụng cụ bóc dây và lập lại bước 3 và 4 nếu thấy có hư hại.

6. Sắp xếp các dây dẫn theo tiêu chuẩn El A 568B. Sự sắp xếp này được liệt kê trong phần trên “các tiêu chuẩn dây cặp xoắn đôi.”

7. Cắt gọt các cạnh của dây dẫn vì vậy tám dây dẫn như nhau và hơi ngắn hơn 1/2” tính từ phần cuối của lớp vỏ. Nếu các dây dẫn quá dài, dẫn đến xuyên âm (nhiễu dây với dây); Nếu các dây dẫn quá ngắn, không thể kết hợp tốt với đầu RJ-45.

8. Với cạnh ngàm của đầu cắm hướng xa bạn, đẩy cáp vào vị trí. Kiểm tra các dây dẫn được sắp xếp đúng tiêu chuẩn EIA/TIA 568B trước khi ép đầu cắm lên các dây dẫn. Điều chỉnh kết nối này khi cần thiết.

9. Dùng dụng cụ bấm đầu để ép đầu RJ-45 lên cáp. Phần cuối của cáp cần chặt vừa đủ để chịu đựng với sự giựt bỏ bằng tay.

10. Lập lại các bước 4-9 cho đầu kia của cáp cắt lại phần cuối của cáp nếu cần thiết trước khi tướt nó.

11. Dán nhãn mỗi sợi cáp với thông tin sau:

 • Tiêu chuẩn dây
 • Độ dài
 • Đầu chéo (nếu có)
 • ________ (khoảng trống) cho ID máy tính

Cáp này phải được dán nhãn cả hai đầu để gắn đúng cáp với máy tính và dễ dàng sửa lỗi tại hub. Kiểm tra nhà cung cấp cáp để có đai đeo hay thẻ nhãn phù hợp mà bạn gắn vào từng sợi cáp.