Như bạn đã biết, các biểu tượng tắt là các biểu tượng cho phép bạn truy cập nhanh vào một chương trình, tài liệu, hay folder, thường là từ nền màn hình. Có khả năng bạn sẽ cần tạo các biểu tượng tắt cho chương trình mà bạn sử dụng thường xuyên.

Nếu bạn có một hệ thống phân cấp chi tiết của các folder, bạn có thể cần tạo các biểu tượng tắt dành cho các folder thường được sử dụng trên nền màn hình vì vậy bạn không cần đi sâu vào hệ thống phân cấp để đến folder mà bạn cần.

1. Tạo một biểu tượng tắt

Cách dễ nhất để tạo một biểu tượng tắt mới là nhấp phải và rê một biểu tượng từ một folder hay cửa sổ Explorer ra nền màn hình hoặc đến folder mà bạn muốn biểu tượng tắt nằm ở đó. Khi Windows hiển thị menu gồm các tùy chọn, hãy chọn Create Shortcut(s) Here. Nhớ rê bằng cách sử dụng nút chuột phải, nếu không Windows sẽ di chuyển hay sao chép hạng mục mà bạn đã rê-tùy thuộc vào từng trường hợp-mà không yêu cầu bạn nhập dữ liệu.

2. Các biểu tượng so với các file

Giữa việc tạo một biểu tượng tắt cho một file trên nền màn hình và việc thực sự di chuyển file đó đến nền màn hình có một điểm khác biệt rất lớn. Một biểu tượng tắt chỉ là một tập hợp các chỉ lệnh dẫn đến một file. Bản thân file tồn tại ở một nơi khác. Nếu bạn xóa một biểu tượng tắt, bạn đang xóa chỉ tập hợp chỉ lệnh này; bản thân file vẫn còn nguyên vẹn và vẫn ở vị trí bình thường của nó. Nếu bạn sao chép một biểu tượng tắt, bạn đang sao chép chỉ tập hợp chỉ lệnh đó, bạn không sao chép file thật sự.

Các biểu tượng so với các file

3. Các biểu tượng tắt dành cho các chương trình

Nếu bạn muốn truy cập chương trình một cách nhanh chóng, cách tốt hơn là bạn nên tạo một biểu tượng tắt cho nó thay vì di chuyển biểu tượng của chương trình ra nền màn hình. Việc để chương trình trong folder riêng của nó sẽ giúp bạn dễ dàng nâng cấp chương trình khi có một phiên bản mới ra đời. Các folder dành cho phần lớn các chương trình chứa các file khác ngoài file chương trình chính, bao gồm các file tài liệu, cập nhật và đôi khi là một số chương trình tiện ích bổ sung, và sẽ hữu ích nếu bạn để các file chương trình chính cùng với các file bổ sung này. Đôi khi, các chương trình sẽ không chạy nếu vị trí của một số file hỗ trợ của chúng thay đổi.

4. Các biểu tượng tắt dành cho các tài liệu.

Trong trường hợp các file tài liệu mà bạn luôn sử dụng, bạn cần vừa tạo các biểu tượng tắt vừa di chuyển tài liệu ra nền màn hình. Ưu điểm của việc tạo một biểu tượng tắt là bản thân tài liệu vẫn nằm ở một nơi logic trong hệ thống phân cấp folder. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các file và xử lý các file ở dạng một nhóm.

Nếu tất cả tài liệu xử lý văn bản nằm trong cùng một folder, bạn có thể dễ dàng sao chép toàn bộ một folder sang một đĩa mềm để dự phòng. Một ưu điểm của việc thật sự đặt tài liệu trên nền màn hình là nó giúp bạn dễ dàng sao chép các file mà không phải mở bất kỳ folder nào.

5. In các tài liệu tù nền màn hình

Để in một tài liệu từ nền màn hình, bạn nhấp phải vào biểu tượng của nó- file hoặc biểu tượng tắt-và chọn Print từ menu ngữ cảnh, bạn cũng có thể sử dụng cách này để in bất cứ tài liệu nào từ folder của nó mà không phải mở tài liệu trước tiên. Nếu bạn đã tạo một biểu tượng tắt dành cho máy in tên nền màn hình, bạn chỉ cần rê biểu tượng của tài liệu đến biểu tượng tắt dành cho máy in.

Ghi chú:

Tìm kiếm các file

Nếu bạn không thể tìm thấy file mà bạn cần, sử dụng nút Search trong Explorer. Nút này cũng có sẵn trong menu Start và không bất kỳ menu nào bạn mở. Bạn có thể sẽ tìm file dựa vào tên, ngày tháng và nhiều tiêu chuẩn khác mặc dụ bạn chỉ biết một phần của tên, bạn có thể sử dụng dấu sao cho phấn tên file mà bạn chưa biết và bạn có thể sẽ tìm thấy nó. Chẳng hạn nếu bạn biết tên file có chứa từ “letter” nhưng bạn không biết phần còn lại của tên, bạn có thể tìm “letter” và bạn sẽ nhận được danh sách tất cả các file có từ “letter” ở đầu, giữa hay cuối tên file.

Bổ sung các chương trình vào menu Start

Một cách khác để dễ dàng truy cập vào các chương trình mà bạn thường sử dụng là bổ sung một biểu tượng tắt dành cho các chương trình này vào menu Start. Để thực hiện điều này, hãy xác định một biểu tượng cho chương trình đang yêu cầu trong một cửa sổ folder hay một cửa sổ Explorer. Sau đó rê biểu tượng đến nút Start. Ngay sau khi bạn thả nút chuột, biểu tượng tắt dành cho chương trình được bổ sung vào mục trên cùng của menu Start, phía trên các chương trình được sử dụng gần đây nhất, bạn cũng có thể rê các biểu tượng tắt dành cho các chương trình đến nút Start để thực hiện vùng tác vụ.

Xóa các hạng mục ra khỏi menu Start

Nếu bạn bổ sung một hạng mục nào đó vào đầu menu Start và sau đó thay đổi ý định, bạn có thể chỉ cần nhấp phải vào hạng mục và chọn Remove from This List từ menu ngữ cảnh vừa xuất hiện. Phương pháp này chỉ hữu hiệu đối với các hạng mục nằm ở bên trái của menu Start. Bạn không thể xóa các hạng mục như My Computer, My Documents, và Control Panel từ phần bên phải của menu.